Parramatta - NSW - Australia

Thanks for submitting!